อนุทิน 143259 - บุษยมาศ

"คุณค่าของคน"

คุณค่าของคนแต่ละคน...เป็นการแสดงคุณภาพของคน ๆ นั้น...แต่วัดได้ยากมาก ๆ กับการมีคุณค่าในตนเอง...เพราะสิ่งที่แสดงออก ไม่ใช่วุฒิการศึกษาหรือประกาศเกียรติคุณ...แต่เป็นผลของการกระทำของแต่ละบุคคลที่ได้ปฏิบัติต่อตนเอง...ต่อคนรอบข้างหรือต่อสังคม...จึงเรียกว่าเป็น "คุณภาพของคน หรือคุณค่าของคน" มากกว่าเรื่องอื่น

เขียน 09 Nov 2015 @ 11:47 ()


ความเห็น (2)

อ่านคำสอนของอาจารย์ผ่านอนุทินแบบนี้…เท่ากับได้เสวนากับอาจารย์โดยตรง..โชคดีจริงๆ ที่ได้รับการ”บ่มเพาะความคิด”ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณเพชร…อาจเป็นเพราะพี่อยากเห็นคนในอนาคตมีคุณภาพยิ่งขึ้นค่ะ