อนุทิน 143199 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"การมอง"

คนเราอาจมีมุมมองของแต่ละคนที่แตกต่างกัน...เสมือนยืนอยู่ตรงจุดที่ที่แตกต่างกัน...จึงทำให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ แตกต่างกันไป

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ยิ่งขึ้นที่สูงมองลงมายิ่งชัดเจนมากขึ้น..