อนุทิน 143039 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้น่าสนใจเพราะถ้าแก้ไขอาการหนึ่งอาจช่วยอีกอาการหนึ่งได้ด้วย เขาพบว่าผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea) เป็นกลุ่มที่เกิดโรคเก๊าต์สูงกว่าผู้ที่ไม่มีภาวะนี้เมื่อควบคุมปัจจัยอื่นๆแล้ว ซึ่งเขาอธิบายได้ว่าน่าจะมาจากภาวะที่ออกซิเจนน้อยเมื่อหยุดหายใจทำให้ร่างกายสร้างพิวรีนซึ่งท้ายที่สุดจะไปเป็นกรดยูริกที่เป็นต้นเหตุของเก๊าต์ได้ แต่ก็ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความเกี่ยวข้องต่อไปอีก อ่านได้จาก Sleep Apnea and the Risk of Incident Gout: A Population-Based Body Mass Index-Matched Cohort Study. Arthritis Rheumatol. Published online October 19, 2015. DOI: 10.1002/art.39330

เขียน 24 Oct 2015 @ 17:08 () แก้ไข 24 Oct 2015 @ 17:08, ()


ความเห็น (0)