อนุทิน 142690 - ต้นโมกข์

เสรีภาพในการคิดเป็นแก่นแท้ของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่หรือ?

เขียน 30 Sep 2015 @ 18:53 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ได้อ่านแล้ว..เพิ่มความคิดความอ่านมากขึ้น..ยุคนี้คิดได้..แต่ยังต้องระวังคำพูด..จากการคิด..เสรีภาพจึงยากเกิดขึ้นอย่างเสมอภาค… 2517. กำลังเรียนอยู่ มัธยมอยู่เลยครับ..รู้แต่ว่ากำลังต่อต้านเผด็จการ 2516..,มาอ่านตอนนี้ทำให้รู้ว่าท่าน ป๋วย อึ้งภากรณ์ สุดยอดที่สุด..