อนุทิน 142681 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

เมื่อวาน วันที่ 29 กันยายน 2558

พี่ๆผู้บริหารส่งมอบงาน

สรุปชีวิตในการทำงานของพี่พยาบาล...

  • มุ่งมั่น รักงาน ขยัน อดทน รักเพื่อนร่วมงาน ทำงานเหมือนบ้านของตนเอง
  • รักผู้ป่วย เปรียบประดุจญาติ มองทุกอย่างเป็นโอกาส
  • เรียนรู้ตลอดเวลา พาน้องพัฒนางาน สานประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย

สิ่งที่พี่ๆฝาก

  • ก้าวเดินไปด้วยกัน รักและสามัคคี
  • เน้นระเบียบปฏิบัติที่เหนือมาตรฐานเพื่อก้าวสู่ Advanced HA
เขียน 30 Sep 2015 @ 04:00 ()


ความเห็น (0)