อนุทิน 142513 - โอ๋-อโณ

  ติดต่อ

การศีกษานี้วัดกันชัดๆเลยว่า การนอนไม่พอหรือนอนหลับไม่สนิทนั้นมีแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจสูงกว่าและมีหลอดเลือดที่แข็งกว่ากลุ่มที่นอนเพียงพอและนอนหลับเต็มที่ เพราะเขาวัดค่า coronary artery calcification (CAC) และ brachial–ankle pulse wave velocity (PWV) กันเลย ก็ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าได้เลย อ่านได้จาก Sleep Duration, Sleep Quality, and Markers of Subclinical Arterial Disease in Healthy Men and Women. Arterioscl Thromb Vasc Biol September 10, 2015, doi: 10.1161/ATVBAHA.115.306110

  เขียน:  

ความเห็น (0)