อนุทิน 142453 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๖๕๐๙ |

"NLP"

NLP ย่อมาจาก Neuro-Linguistic Programming เป็นการใช้ 3 องค์ประกอบที่สำคัญ ซึ่งมีผลต่อการสร้างประสบการณ์ของมนุษย์ อันได้แก่ ระสาทวิทยา (Neurology), ภาษา (Language) และการโปรแกรม (Programming)

โดยความเข้าใจในเรื่องของการทำงานของเซลล์ประสาทในสมองที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย การใช้ภาษาเพื่อการเชื่อมต่อและสื่อสารกับผู้อื่น และการโปรแกรมโดยใช้การสร้างโลกจำลองต่าง ๆ ที่ต้องการขึ้น

ดังนั้น NLP จึงเป็นการอธิบายถึงการเชื่อมโยงระหว่าง จิตใจ และ ภาษา ที่ทำให้มีผลกับร่างกายและพฤติกรรมที่รวดเร็วและทรงพลัง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)