อนุทิน 142433 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๕๐๔ |

"..."

ทุก ๆ วันเราอยากฟังเรื่องดี ๆ
แต่บางทีเราก็ชอบเอาเรื่องที่ไม่ดี
ไปเล่าให้คนอื่นฟัง

คนอื่นฟังก็จะซึมซับสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้น
ไปด้วยความสลดหดหู่และสิ้นหวัง

เราอยากฟังเรื่องดี ๆ
คนอื่นก็คงเช่นกันกระมัง

เชียงใหม่ (ยามคิด)
๑๔ ก.ย.๕๘

เขียน 14 Sep 2015 @ 18:03 ()


ความเห็น (0)