อนุทิน 142422 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๕๐๒ |

"ความล้มเหลว"

หลายคนมักจะชอบแต่ "ความสำเร็จ"
ในขณะที่ "ความล้มเหลว" กลับเลือกที่จะไกลห่าง

กาลิเลโอ กลับตรงกันข้าม
สนใจ "ความล้มเหลว" มากกว่า "ความสำเร็จ"
เพราะ "ความล้มเหลว" เป็นที่มาของ "ความสำเร็จ"

ไม่มี "ความล้มเหลว" ก็ไม่มี "ความสำเร็จ"

"ความล้มเหลว" ทำให้เราทราบว่า สิ่งใดที่เราควรทำต่อไป
และสิ่งใดที่เราไม่ควรทำต่อไป

ซึ่งจะยังผลให้เรามองเห็นเส้นทางแห่ง "ความสำเร็จ" นั้นว่า
อยู่ตรงไหน ไปอย่างไร

อย่ากลัวที่จะ "ล้ม" แต่จงกลัวที่จะ "ลุก" ว่า อย่าให้ช้าเกินไป

เขียน 13 Sep 2015 @ 23:10 ()


ความเห็น (0)