อนุทิน 142050 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"ครบ ๒๘ ปี"

ปีนี้...๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๐...แม่บุษ ได้คลอดทารกน้อยเพศชาย...นายหนึ่ง

ชื่อว่า ด.ช.ภัครพล แสงเงิน...มา ณ ปัจจุบัน ทารกน้อยของแม่บุษ ได้เติบโต

มาเป็นอาจารย์ภัครพล แสงเงิน...HBD. นะคะ...ลูกของแม่...

Love you so much my son...

  เขียน:  

ความเห็น (2)

ขอแสดงยินดีและชื่นชมกับแม่ผู้ประเสริฐเลี้ยงดูทารกวันนั้น มาเป็นอาจารย์ณ สถาบันเดียวกัน เก่งสุดยอดครับ

ขอบคุณค่ะ ผอ.ประหยัด…