อนุทิน #141879

| อนุทิน ... ๖๔๐๗ |

"..."

รู้ตัวเองว่า ไม่ชอบ แต่ก็ไม่ปล่อยวาง
เสมือนมือที่กำก้อนหินเอาไว้
โดยที่ไม่ยอมคลายมือ

เชียงใหม่ (สองยาม)
๖ ส.ค.๕๘

เขียน:

ความเห็น (2)