อนุทิน #141872

| อนุทิน ... ๖๔๐๒ |

"..."

"มิตรภาพ" เกิดจากความรักและเคารพกันอย่างจริงใจ
ไม่เช่นนั้นคงมิเรียกว่า "มิตรภาพ"

เชียงใหม่ (ยามดึก)
๕ ส.ค.๕๘

เขียน:

ความเห็น (0)