อนุทิน 141815 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๖๓๙๒ |

"ผู้ประพฤติธรรม"

บุคคลปฏิบัติธรรม จึงเท่ากับนักปฏิบัติผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ธรรมย่อมคุ้มครองให้เขาอยู่เย็นเป็นสุข สมดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า "ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ธรรมที่เขาประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้"

(วศิน อินทสระ. เพื่อความสุขใจ. หน้า ๑๙)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)