อนุทิน 141582 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๓๕๔ |

"..."

โลกนี้คือมายา
เกิดสิ่งสมมติว่า
ใช่/ไม่ใช่
ชอบ/ไม่ชอบ
ควรเป็น/ไม่ควรเป็น
ฯลฯ
มากมายเต็มไปหมด

ยิ่งยึด ยิ่งติด
ยิ่งปิด ยิ่งทุกข์

ปลด ปล่อย วาง
ลด ละ เลิก

พูดง่าย แต่ทำยาก
ทุกอย่างต้องอาศัยเวลา

เชียงใหม่ (ยามร่วมคิด)
๑๔ ก.ค.๕๘

เขียน 14 Jul 2015 @ 16:52 ()


ความเห็น (0)