อนุทิน 141541 - เข้มแข็ง

7-8ก ค 2558 เข้ารับการอบรม หลักสูตร จิตปัญญา สิ่งที่ได้ คือการให้ความสำคัญในการฝึกสติ และที่ท้าทาย ตนเอง คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เรามีอคติ ยาก ที่จะยอมรับ แต่จะพยายาม

เขียน 11 Jul 2015 @ 19:13 ()


ความเห็น (0)