อนุทิน 141490 - บุญญฤทธิ์ ผอนวล

พอพูดถึงคอมมิวนิส คนก็เกียจ
พอพูดถึงการรรวมกลุ่มพลังประชาชน คนก็ชอบก็รัก
ทุกอย่างขึ้นกับทัศนคติ ขึ้นอยู่กับกาารปลุกปั่นของสื่อ และประเทศมหาอำนาจแค่นั้น
สองพันปีก่อนใช้คำว่า ศาสนา ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
พันห้าร้อยปีต่อมาใช้คำว่า ความเจริญ ล้มล้างวัฒนธรรม และฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
สี่ร้อยปีต่อมาใช้คำว่า ระบอบการปกครอง และเชื้อชาติ ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ทุกสิ่งเพื่ออำนาจและผลประโยชน์..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/592057

เขียน 07 Jul 2015 @ 10:50 () แก้ไข 07 Jul 2015 @ 10:51, ()


ความเห็น (0)