อนุทิน 141345 - กิตติพงศ์ พลเสน

  ติดต่อ

...สุนทรภู่ ครูกวี ศรีสยาม

ความงดงาม ภาษา อักษรศิลป์

วรรณกรรม แฝงธรรมะ สุขอาจินต์

ศิลปิน ผู้ชื่อก้อง ของคนไทย...

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่

  เขียน:  

ความเห็น (0)