อนุทิน 141345 - กิตติพงศ์ พลเสน

...สุนทรภู่ ครูกวี ศรีสยาม

ความงดงาม ภาษา อักษรศิลป์

วรรณกรรม แฝงธรรมะ สุขอาจินต์

ศิลปิน ผู้ชื่อก้อง ของคนไทย...

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่

เขียน 26 Jun 2015 @ 12:16 ()


ความเห็น (0)