อนุทิน 141231 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๓๐๒ |

"กัลยาณมิตร 7"

อาจารย์ "Sila" โพสต์ไว้ในไลน์ เรื่อง "กัลยาณมิตร 7" ซึ่งประกอบด้วย

1. ปิโย คือ ความน่ารัก หมายถึง มีเมตตากรุณา ใส่ใจคนและประโยชน์สุขของเขา
เข้าถึงจิตใจและสร้างความสนิทสนมเป็นกันเอง

2. ครุ คือ น่าเคารพ หมายถึง เป็นผู้หนักแน่น ถือหลักการเป็นสำคัญ
มีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจและเป็นที่พึ่งได้

3. ภาวนีโย คือ น่าเจริญใจ หมายถึง มีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริง
เป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอและเป็นที่น่ายกยกเอาแบบอย่าง

4. วตฺตา คือ รู้จักพูดให้ได้ผล หมายถึง รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรทำอะไร
คอยให้คำแนะนำตักเตือนและเป็นที่ปรึกษาที่ดี

5. วจนกฺขโม คือ อดทนต่อถ้อยคำ หมายถึง พร้อมรับฟังคำปรึกษาซักถาม
อดทนต่อคำล่วงเกิน คำตักเตือนและอดทนฟังได้ไม่เสียอารมณ์

6. คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา คือ แถลงเรื่องล้ำลึกได้ หมายถึง กล่าวชี้แจงเรื่องต่าง ๆ
ที่ยุ่งยากลึกซึ้งให้เข้าใจได้ง่าย

7. โน จฏฺฐาเน นิโยชเย คือ ไม่ชักนำในอฐาน หมายถึง ไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย
หรือเรื่องเหลวไหล

ผมเห็นว่าดีงาม จึงขอนำมาเผยแพร่ครับ ;)...

เขียน 18 Jun 2015 @ 11:49 ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

เคยเรียนมา..เป็นหลักธรรมสำหรับครูนี่แหละครับอาจารย์…

เขียนเมื่อ 

ครับ พี่หนาน ;)…