อนุทิน #140828

| อนุทิน ... ๖๒๔๕ |

"..."

มัวแต่ไปหาแสง-เงาของคนอื่น
จนลืมดูแสง-เงาของตัวเอง

เชียงใหม่ (ยามทำเกรด)
๑๓ พ.ค.๕๘

เขียน:

ความเห็น (0)