อนุทิน 140781 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"สิ่งที่คิด...และต้องการทำ"

นับจากประสบการณ์ในการทำงานด้านบุคคล

มาเกือบ ๓๐ ปี...สิ่งที่ต้องการทำในตอนนี้

นั่นคือ การเขียนคู่มือการบริหารงานบุคคล

ซึ่งปัจจุบันผนวกกับงานบุคคลตามภาครัฐแนวใหม่

น่าสนมาก ๆ ค่ะ...ขั้นต่อไป นั่นคือ การเขียนคู่มือ

การใช้ระบบอิเล็กทรอนิคส์มาจัดการกับการบริหารงานบุคคล...

ฝัน ๆ ๆ คริ ๆ ๆ...

  เขียน:  

ความเห็น (4)

คงได้อ่านและใช้ประโยชน์นะครับ

ขอบคุณค่ะ ผอ.ประหยัด

ให้กำลังใจนะคะ

ขอบคุณค่ะ คุณดารนี…