อนุทิน 140082 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๑๖๕ |

"ปัจจุบันขณะ"

อดีต ... ที่ผ่านไปแล้ว
อนาคต ... ที่ยังมาไม่ถึง
ปัจจุบัน ... คือสิ่งที่ควรคำนึง
ณ ขณะใดขณะหนึ่งของลมหายใจ

เชียงใหม่ (ยามอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง)
๑๕ มี.ค.๕๘

เขียน 15 Mar 2015 @ 13:08 ()


ความเห็น (0)