อนุทิน 139923 - วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

  ติดต่อ

เดินทางไป สมุทรสาคร นอน บ้านทะเลครีม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด จัดสัมนาทีม วิทยากรด้านครอบครัว Node จังหวัด ให้กับ ศพค (ศูนย์พัฒนาครอบครัว) อาจารย์ ธนากร คมกฤศ และทีมวิทยากร มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว คงได้ความรู้มาพัฒนา ครอบครัวในชุมชน ให้เข้มแข็งต่อไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)