อนุทิน 139923 - วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

เดินทางไป สมุทรสาคร นอน บ้านทะเลครีม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด จัดสัมนาทีม วิทยากรด้านครอบครัว Node จังหวัด ให้กับ ศพค (ศูนย์พัฒนาครอบครัว) อาจารย์ ธนากร คมกฤศ และทีมวิทยากร มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว คงได้ความรู้มาพัฒนา ครอบครัวในชุมชน ให้เข้มแข็งต่อไป

เขียน 01 Mar 2015 @ 05:31 ()


ความเห็น (0)