อนุทิน 139902 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในที่สุดองค์การอนามัยโลกก็อนุมัติให้ใช้การทดสอบ Ebola แบบด่วนนี้ได้แล้ว คือ the ReEBOV Antigen Rapid Test Kit (Corgenix, USA) ซึ่งใช้เวลาในการตรวจเพียง 15 นาทีแม้ว่าจะความไวและความจำเพาะจะน้อยกว่าวิธีที่ใช้รวจเป็นมาตรฐานในขณะนี้ แต่ก็ถือว่าพอใช้ได้ในแหล่งที่จำเป็น อ่านได้จาก First Antigen Rapid Test for Ebola through Emergency Assessment and Eligible for Procurement. ที่ Essential medicines and health products ของ เว็บไซต์ WHO

เขียน 27 Feb 2015 @ 18:06 ()


ความเห็น (0)