อนุทิน 139899 - โอ๋-อโณ

  ติดต่อ

รายงานนี้เป็นการศึกษาแบบเต็มรูปแบบทำให้เห็นว่าการทำสมาธิแบบ mindfulness ช่วยลดปัญหาการนอนหลับในคนสูงอายุได้จริงอย่างชัดเจน อ่านได้จาก Mindfulness Meditation and Improvement in Sleep Quality and Daytime Impairment Among Older Adults With Sleep Disturbances: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. Published online February 16, 2015. doi:10.1001/jamainternmed.2014.8081

  เขียน:  

ความเห็น (0)