อนุทิน 139865 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

26/02/58 ดำเนินการประสานงาน ในการจัดหน่วยปฐมพยาบาล ขอรับการสนับสนุนรถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน และเรือเร็วบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมอบหมายให้โรงพยาบาลเกาะช้าง เตรียมรถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมบุคลากรและเรือเร็วบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ในกิจกรรม Ultrat&Trail Unseen Koh Chang ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จัดโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้

เขียน 25 Feb 2015 @ 08:29 ()


ความเห็น (0)