อนุทิน 139689 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้เขาพบว่าคนที่เป็นนิ่วแคลเซียมในไตนั้น มีแคลเซียมเกาะที่ผนังเส้นเลือดแบบที่รุนแรงและมีภาวะกระดูกพรุนมากกว่าคนที่ไม่ได้เป็น เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจสูงขึ้นด้วย อ่านได้จาก Vascular Calcification and Bone Mineral Density in Recurrent Kidney Stone Formers. Clin J Am Soc Nephrol. Published online January 29, 2015.

เขียน 12 Feb 2015 @ 15:15 ()


ความเห็น (0)