อนุทิน 139688 - จิตศิริน

เราต้องค่อยๆ วางใจไปสู่การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล สิ่งที่เราในฐานะผู้สอนทำได้คือสร้างกระบวนการและสภาพแวดล้อมที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ ส่วนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นอาจเป็นสิ่งที่อยู่ด้านในของผู้เรียน ในกระบวนการวัดผลประเมินผลโดยการสอบนั้น อาจเป็นเพียงเศษส่วนเล็กๆ ที่ชักนำการเรียนรู้ แต่ก็อาจจะไม่่ใช่ทั้งหมดของการเรียนรู้ การเรียนรู้จำเป็นต้องใช้เวลา ประสบการณ์ การรับรู้ของแต่ละบุคคล สุนทรียสนทนาจะเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้ผู้สอนได้เข้าถึง รับรู้การเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน แม้ว่าโดยหลักการสุนทรียสนทนาจะไม่ใช่การฟังเพื่อประเมิน จะไม่ใช่การฟังเพื่อตัดสิน แต่ในส่วนตัวเราเอง เรานำสิ่งนี้มาช่วยในการเข้าถึงผู้เรียนแต่ละคน


ณ ห้วงเวลาหนึ่งของความคิด

จิตศิริน

12/2/2558

เขียน 12 Feb 2015 @ 11:56 ()


ความเห็น (0)