อนุทิน 139496 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

31 มกราคม 2558

ในที่สุดหนังสือ จิตวิญญาณประเมินอย่างไรดี--?

เนื้อหาปรับไปปรับมา จนสำเร็จ

อ เต็มศักดิ์ จะทำเป็นรูปเล่มออกมา

รอรับด้วยใจจดจ่อ

แก้ว

เขียน 31 Jan 2015 @ 08:29 ()


ความเห็น (1)

ต้องขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยกันแชร์ ช่วยกันเขียน ช่วยกันปรับ นี่แหละเขาเรียกว่า ช่วยกันทำ