อนุทิน 139143 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้พบว่าผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีการออกกำลังกาย เช่น เดินหรือขี่จักรยานวันละประมาณ 20 นาทีมีอัตราเสียชีวิตต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ออกกำลังกายอะไรเลยตั้ง 30% ส่วนคนที่ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละชั่วโมงก็มีอัตราเสียชีวิตน้อยกว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายน้อยกว่านี้ 26% เรียกว่ายืนยันกันด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์เลยว่า การออกกำลังกายมีประโยชน์จริงๆ อ่านได้จาก Physical Activity and Survival among Men Diagnosed with Prostate Cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. Published online December 19, 2014.

เขียน 31 Dec 2014 @ 17:04 ()


ความเห็น (0)