อนุทิน #139107

ยินดีกับหลานชาย

หลานชายสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ดีใจไปกับเขาด้วย สมความตั้งใจ ที่เขาตั้งใจเรียน รักการเรียนและรักการอ่าน

เสาร์ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

เขียน:

ความเห็น (1)

ยินดีกับบัณฑิตใหม่