อนุทิน 139107 - สายนที"๑๙

  ติดต่อ

ยินดีกับหลานชาย

หลานชายสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ดีใจไปกับเขาด้วย สมความตั้งใจ ที่เขาตั้งใจเรียน รักการเรียนและรักการอ่าน

เสาร์ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ยินดีกับบัณฑิตใหม่