อนุทิน #139106

ขอบคุณธรรมชาติ

ยามเช้า...ถ่ายภาพดอกไม้ ต้นไม้ข้างบ้าน

ขอบคุณธรรมชาติรอบตัว

ขอบคุณพื้นที่G2K และกัลยาณมิตร

เสาร์ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

เขียน:

ความเห็น (1)