อนุทิน 139106 - สายนที"๑๙

ขอบคุณธรรมชาติ

ยามเช้า...ถ่ายภาพดอกไม้ ต้นไม้ข้างบ้าน

ขอบคุณธรรมชาติรอบตัว

ขอบคุณพื้นที่G2K และกัลยาณมิตร

เสาร์ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

เขียน 27 Dec 2014 @ 12:05 ()


ความเห็น (1)

สวยงามค่ะ