อนุทิน 139106 - สายนที"๑๙

  ติดต่อ

ขอบคุณธรรมชาติ

ยามเช้า...ถ่ายภาพดอกไม้ ต้นไม้ข้างบ้าน

ขอบคุณธรรมชาติรอบตัว

ขอบคุณพื้นที่G2K และกัลยาณมิตร

เสาร์ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

  เขียน:  

ความเห็น (1)

สวยงามค่ะ