อนุทิน 138974 - โอ๋-อโณ

  ติดต่อ

รายงานนี้จากเกาหลี เขาพบว่าผู้ที่เคยเป็นโรคตับอักเสบบี ชนิด genotype C แม้จะหายจากโรคแล้วควรติดตามตรวจดูมะเร็งตับเอาไว้ด้วย เพราะพบอัตราสูงในคนไข้กลุ่มนี้ แม้จะเป็นรายงานแรกๆที่ต้องมีการศึกษายืนยันต่อไปก็ไม่ควรละเลยนะคะ อ่านได้จาก Incidence of Hepatocellular Carcinoma after HBsAg Seroclearance in Chronic Hepatitis B Patients: a Need for Surveillance. J Hepatol. Available online 28 November 2014.

  เขียน:  

ความเห็น (0)