อนุทิน 138673 - กิตติพงศ์ พลเสน

ในเวทีติดตามความก้าวหน้าของการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารระบบสุขภาพอำเภอ (DHML) ที่แต่ละศูนย์ประสานงานการเรียนรู้ (LCC) ได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่เริ่มทำในแต่ละพื้นที่ ทำให้เห็น "ความต่าง" ตามบริบทของแต่ละที่ เช่น ทางเกษตรวิสัย เมืองร้อยเอ็ด ได้ลงเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมชุมชน ทางโคราช มีนักวิชาการมาจัดบรรยายก่อนลงลุยพื้นที่ ทางฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ ใช้วิธีการนำเสนอสิ่งที่เป็นทุนเดิมที่ทำอยู่แล้ว ฯลฯ ซึ่งจะอย่างไรก็ตามแต่ หากแต่ละที่สามารถสร้าง "กลไกการมีส่วนร่วม" ได้อย่างแท้จริง ทั้งในส่วนของเครือข่ายคนทำงาน และชุมชน ท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ การเดินไปสู่ความยั่งยืนย่อมเป็นไปได้ แต่หากยังยึดติดอยู่กับความเป็นเจ้านาย ลูกน้อง ข้าราชการ ข้าราษฏร โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพและภูมิปัญญาที่แต่ละคนมี ความยั่งยืนหาเกิดขึ้นได้ไม่

เขียน 27 Nov 2014 @ 12:54 ()


ความเห็น (0)