อนุทิน 138650 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

วันปิดคอร์สวิชา KM

1) ตรวจงานโปรเจ็ค

2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

- เขียนลง post it คนละหนึ่งปัจจัย

- อ่านให้ดาวชอบที่ถูกที่สุด

- ให้รางวัลคนที่ได้ดาวมากที่สุด

- คนได้รางวัลมาพูด

3) AAR การเรียนการสอนวิชา KM

- ชอบไม่ชอบวิธีการสอนแบบเน้นกิจกรรมในห้องเรียนและให้ดูคลิปจากบ้านมา quiz

- เข้าใจเนื้อหา KM ได้ดีพอหรือไม่ ให้นิยาม KM ด้วยตนเอง

4) อวยพร และ เน้นให้ประเมินผลการสอนทางออนไลน์

5) ทานของว่างร่วมกัน

  เขียน:  

ความเห็น (1)

มีให้รางวัลด้วย ;)…