อนุทิน 138650 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

วันปิดคอร์สวิชา KM

1) ตรวจงานโปรเจ็ค

2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

- เขียนลง post it คนละหนึ่งปัจจัย

- อ่านให้ดาวชอบที่ถูกที่สุด

- ให้รางวัลคนที่ได้ดาวมากที่สุด

- คนได้รางวัลมาพูด

3) AAR การเรียนการสอนวิชา KM

- ชอบไม่ชอบวิธีการสอนแบบเน้นกิจกรรมในห้องเรียนและให้ดูคลิปจากบ้านมา quiz

- เข้าใจเนื้อหา KM ได้ดีพอหรือไม่ ให้นิยาม KM ด้วยตนเอง

4) อวยพร และ เน้นให้ประเมินผลการสอนทางออนไลน์

5) ทานของว่างร่วมกัน

เขียน 26 Nov 2014 @ 11:57 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มีให้รางวัลด้วย ;)…