อนุทิน 138475 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๙๙๑ |

"..."

"... เคยคิดลามปามมาถึงคณะในฐานะผู้ผลิต ไฉนจึงยัดเยียดให้กันแค่ความรู้ ความคิดที่สำคัญกว่าไม่ได้ให้ การปลูกฝังให้รักและหยิ่งต่ออาชีพไม่มี การสร้างอุดมคติแก่นิสิตไม่มี ด้วยเหตุนี้เมื่อจบออกไปแต่ละรุ่น จึงได้คนทำงานครูเป็น ๖๐% เท่านั้น อีก ๔๐% ถูกกลืนหายเข้าแดนสนธยาไปเสีย ความผิดพลาด ความสูญเสีย ทั้งนี้ทุกคนตระหนัก ทั้งนิสิตและคณะ แต่ไม่เคยเลยที่จะได้เห็นท่าทีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น ..."

ประโยคหนึ่งแห่งความประทับใจของคุณครูโกมล คีมทอง ที่นักศึกษาคัดมาลงไว้ในชิ้นงานที่มอบให้เขาทำ

เขียน 13 Nov 2014 @ 19:46 () แก้ไข 13 Nov 2014 @ 19:47, ()


ความเห็น (0)