อนุทิน 138415 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้เขาทบทวนการตรวจระดับไขมันในเลือด เพราะตอนนี้มีหลายๆความเห็นที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องให้คนไข้เบาหวานอดอาหารก็น่าจะได้ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อคนไข้ได้หากให้อดอาหารนานถึง 12 ชั่วโมงตามข้อกำหนดมาตรฐาน ก็มีทั้งคนแย้งและคนเห็นด้วย เพราะฝ่ายที่เห็นด้วยก็บอกว่าค่าที่เขาตั้งไว้ว่ามีความเสี่ยงนั้น เขาใช้ค่าที่มาจากขั้นตอนมาตรฐานคือต้องอดอาหารนั่นเอง อ่านได้จาก The Traditions and Risks of Fasting for Lipid Profiles in Patients With Diabetes. Postgrad Med. 2014;126: DOI: 10.3810/pgm.2014.11.2837.

เขียน 08 Nov 2014 @ 08:45 ()


ความเห็น (0)