อนุทิน 137735 - ธิ

ธิ

เรียน  คุณนุชระพี  ค่ะ

 

ผู้สอน  ผศ. ดร. อดิศร  เนาวนนท์

ระดับปริญญาโทภาคพิเศษ  สาขาหลักสูตรและการสอน

ครุศาสตรมหาบัณฑิต   สถาบัน  ม.ราชภัฏ  นครราชสีมา

 

ส่งจดหมายถึงคณาจารย์คณะครุศาสตร์  [email protected]

น่าจะประมาณนี้นะคะ

เขียน 30 Sep 2014 @ 20:56 () แก้ไข 30 Sep 2014 @ 21:10, ()


ความเห็น (2)

หากไม่ส่งโดยตรง ก็ต้องส่งถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดขององค์กร คือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ;)…

ธิ
เขียนเมื่อ 

น่าจะเอาจริงนะคะ