อนุทิน 137522 - นาย เอกราช แก้วเขียว

พอสิ้นปีงบประมาณ ต้องมากังวลใจเรื่องการประเมินผลและจัดสรรเงินเดือนใหม่ทุกที  โดยเฉพาะการประเมินผลน้อง ๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา เพราะเงินที่ได้รับจัดสรรมาในแต่ละปีมีจำกัด และหน่วยงานกำหนดให้ต้องพิจารณาจัดสรรให้ได้ภายในวงเงิน น้องที่ทำงานโดดเด่น มีผลงาน เสนอให้รับการประเมินดีเยี่ยม แต่ปรากฎว่าไม่ได้เงินเพิ่มตามเกณฑ์ ได้คำชม และคำประกาศ  ทำอย่างนี้ถูกที่ไหน  ราชการจริง ๆ  ว่าทำไมถึงเกิดการสมองไหลของบุคลากร และมีการเลือกปฏิบัติระหว่างสายวิชาการ และปฏิบัติการ นี่เป็นปัญหาความมั่นคงของหน่วยงานในระยะยาว หากผู้บริหารไม่ต่อสู้หรือผลักดันให้ หรือจะรอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข  

เขียน 18 Sep 2014 @ 11:38 () แก้ไข 18 Sep 2014 @ 11:53, ()


ความเห็น (0)