อนุทิน #13701

  • เช้าประชุม หน.กองต่างๆใน สนอ.
  • บ่ายประชุม กองกลาง
  • ช่วงเย็นฝนตก

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)