อนุทิน 13701 - อ.อาลัม

  • เช้าประชุม หน.กองต่างๆใน สนอ.
  • บ่ายประชุม กองกลาง
  • ช่วงเย็นฝนตก

 

เขียน 30 Jun 2008 @ 11:27 () แก้ไข 30 Jun 2008 @ 21:32, ()


ความเห็น (0)