อนุทิน 136996 - บุษยมาศ

"โลกยังสดใส"

ในทุก ๆ วัน ถ้ามนุษย์เราคิดบวก มองโลกในแง่ดี...นี่ถือว่า เป็นการทำดีในระดับหนึ่ง...เพราะจะเกี่ยวเนื่องกับการที่เราได้ฝึกจิตของเราให้คิดในทางที่ดี...เพราะคนเราเกิดมาล้วนอนิจจังกันทุกคน...เข้าใจโลก...เข้าใจชีวิต...จะทำให้ชีวิตของเราสดชื่นอยู่เสมอ :)

http://www.gotoknow.org/posts/574606

เขียน 15 Aug 2014 @ 11:27 () แก้ไข 15 Aug 2014 @ 15:38, ()


ความเห็น (0)