อนุทิน 136975 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้มายืนยันว่า วิตะมินซีมีประโยชน์ในการป้องกันมะเร็ง โดยผู้เชี่ยวชาญจาก the Centre for Cancer Prevention ที่ Queen Mary's University of London ได้รายงานทบทวนการศึกษาต่างๆแล้วสรุปว่า การกินวิตะมินซีขนาด 75 - 325 mg ต่อวันลดอัตราการเกิดมะเร็งจริงๆ โดยพบผลดีมากกว่าผลเสียจากอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดได้ใน เช่น เลือดออกในกระเพาะ อ่านบทคัดย่อได้ที่ Estimates of benefits and harms of prophylactic use of aspirin in the general population. Ann Oncol. Published online August 6, 2014.

เขียน 13 Aug 2014 @ 19:03 ()


ความเห็น (0)