อนุทิน 13648 - อ.อาลัม

  • เช้าประชุมสภา มอย.
  • บ่ายเข้าร่วมประชุมร่วมพิจารณารายละเอียด MoU & MoA ระหว่าง กก.บริหาร มอย.และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอย.กับตัวแทนของ UUM ประเทศมาเลเซีย 
  • เป็นอีกวันหนึ่งที่น่ายินดีและขอบันทึกในฐานะอาเยาะคนหนึ่ง อัลหัมดุลิลละฮฺ
  • ค่ำเด๊ะนาให้พาไปบ้านย่า
  • ขากลับพ่อกอดและหอมแก้มแม่ หลานกอดและหอมแก้มย่า โอ้ อัลลอฮฺผู้ทรงปรานียิ่งขอทรงโปรดตอบแทนความดีแด่ท่านทั้งสองดั่งที่ท่านทั้งสองได้เลี้ยงดูข้าพระองค์มา อามีน
เขียน 29 Jun 2008 @ 22:06 () แก้ไข 30 Jun 2008 @ 11:29, ()


ความเห็น (0)