อนุทิน 136464 - บุษยมาศ

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๑๗ แฟ้ม

         - ตรวจงานเจ้าหน้าที่ที่ทำโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ฯ และโครงสร้างงานและหน่วยงาน ฯ โดยส่งให้ฉันซึ่งเป็น ผอ.กอง ฯ ตรวจในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามมาตรา ๒๐ แห่ง พรบ. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ซึ่ง สกอ.เรียกประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีผลว่าทุก ๆ ม. ต้องทำ เรียบร้อยไปอีกหนึ่ง เพื่อนำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

(บ่าย) - เป็นที่ปรึกษางานให้กับงานอัตรากำลัง + งานกำหนดตำแหน่ง เพื่อให้แล้วเสร็จ...แก้ปัญหาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในกอง ฯ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงานต่อไปได้...เล่นเอาสมองเบลอเลยวันนี้...

เขียน 17 Jul 2014 @ 16:04 ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

พัก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ผ่อนคลายจร้า

งานหนักจัง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณหมอธิ…ทำไงได้ค่ะ พี่แก้ว…ได้แต่อดทนค่ะ ขอบคุณค่ะพี่แก้ว…