อนุทิน 136199 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

เขียนบันทึกเชิงประวัติศาสตร์

"โรงธรรมเก่ากลางเมืองชลบุรี"

และต้นตระกลูของโหลนดวงใจ


เป็นเรื่องเล่าที่ยายของหลานเล่าให้ฟังจากประสบการณ์จริงในชีวิต

..

ภูมิใจที่ได้เก็บเรื่องราวดี ๆ ไว้ที่นี่

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ยอดเยี่ยมค่ะ