อนุทิน 135749 - คุณมะเดื่อ

วันนี้ก็คงว่างเว้นจากการสอนทั้งวัน  ( อย่างไม่รู้ล่วงหน้าด้วยนะ )  เมื่อเช้า ครูเวรประกาศหน้า

เสาธงว่า  ช่วงเช้าเป็นการซ้อมไหว้ครู  ช่วงบ่ายให้นักเรียนแต่ละชั้น ทำพานไหว้ครู.....

เป็นกำหนดการที่ครูมะเดื่อ ไม่ทราบล่วงหน้าเลย......ครูที่ไม่ได้ประจำชั้นอย่างคุณมะเดื่อจึง

ไม่มีงานทำ.......จบข่าว

เขียน 04 Jun 2014 @ 08:49 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยครับกับการเตรียมไหว้ครู โรงเรียนคงเป็นสัปดาห์หน้า..