อนุทิน 135566 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อาหารดีๆมีคุณภาพ อาหารธรรมชาติพืช ผักผลไม้ได้รับการยืนยันอีกแล้วจาก The effects of midlife diet on late-life cognition: an epidemiological approach. เป็นงานวิทยานิพนธ์ของ the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences, no. 220. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-6... เขารายงานว่า ผู้ที่กินอาหารคุณภาพเหล่านี้ในช่วงอายุ 50 ปีลดโอกาสของอาการความจำเสื่อมได้ถึง 90% เมื่อเทียบกับคนที่กินอาหารที่มีคุณภาพน้อยกว่า

เรียกว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่จริงๆค่ะ

เขียน 25 May 2014 @ 00:53 ()


ความเห็น (0)