อนุทิน 135287 - อ.นุ

  ติดต่อ

พุทธทาส คือพระแท้ ท่านพร่ำสอน

ดับโลกร้อน ด้วยพระธรรม ส่งนำผล

ถึงแก่นสาร แห่งชีวิต เรียนรู้ตน

เพื่อหลุดพ้น บนมืดมิด อวิชชา

https://www.youtube.com/watch?v=RDUc-EvkM00

  เขียน:  

ความเห็น (2)

อ่านหนังสือของท่านพุทธทาสแล้ว..ประทับใจ..และก็นำไปฝึกปฎิบัติ

สาธุครับ ^_^