อนุทิน 135214 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๖๑๒ |

"อัพเดทข้อมูลแผ่นดินไหวล่าสุด 2014-05-06 07:00"

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น. ที่บริเวณ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย (19.685N, 99.687E) ความลึก 7 กิโลเมตร ขนาด 6.3 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เวลา 07.00 น. ทำให้เกิดแผ่นดินไหวตามมา (Aftershock) ดังนี้

ขนาด 5.0 - 5.9 จำนวน 5 ครั้ง
ขนาด 4.0 – 4.9 จำนวน 13 ครั้ง
ขนาด 3.0 – 3.9 จำนวน 41 ครั้ง
ขนาดน้อยกว่า 3.0 จำนวนมากกว่า 50 ครั้ง

อ้างอิง : http://www.seismology.tmd.go.th/home.html

เขียน 06 May 2014 @ 14:28 () แก้ไข 06 May 2014 @ 14:36, ()


ความเห็น (0)