อนุทิน 135082 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๕๙๒ |

"ครู กศน.รับรางวัลครูเจ้าฟ้า"

วันนี้ (28เม.ย.) นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า ตามที่โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ได้ดำเนินโครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” มาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานคุณงามความดีและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล เพื่อเป็นแบบอย่างการทำความดีแก่ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ซึ่งสำนักงาน กศน.ได้ดำเนินการคัดเลือกครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)เพื่อเข้ารับการพิจารณาให้รับรางวัลเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2557 นี้ โครงการพระเมตตาสมเด็จย่าได้แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกครู กศน. ที่มีคุณสมบัติและเหมาะสมให้ได้รับรางวัลมาแล้วจำนวน 3 คน ได้แก่ นายอดิศักดิ์ อัครเกียรติยศ ครู ศศช.บ้านห้วยไทร อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน น.ส.ฐิติกานต์ บุญหนุน ครู ศศช.บ้านห้วยปูหลวง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และนายโสภณ เพชรมี ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

“การที่ครู กศน.ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลนั้น ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่ตัวครูผู้เสียสละ ทุ่มเทให้กับงานเท่านั้น ยังเป็นเกียรติกับสำนักงาน กศน. ซึ่งผมก็ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร ด้วยความเสียสละ อุทิศกำลังกาย กำลังใจและอุดมการณ์ ที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ สามารถพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น”นายประเสริฐกล่าวและว่า ตนพร้อมที่จะส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของครูให้มีศักยภาพ สามารถสืบสานแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีความสนพระทัยและห่วงใยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดารต่อไป

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์

ล้วนแต่เเป็นพื้นที่สุดทุรกันดารและลำบากครับ

ขอแสดงความชื่นชมนะครับ ;)...

เขียน 28 Apr 2014 @ 14:18 () แก้ไข 28 Apr 2014 @ 14:20, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความชื่นชมค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับอาจารย์ที่มาให้กำลังใจคุณครูทั้งหลายเหล่านี้ ;)…