อนุทิน 13499 - กวิน

กวิน

คุณเป็นต้นไม้แบบไหนกัน @190768

K2
รูป เถาวัลย์ลางลิง โดยคุณพี่อาจารย์ พรรณา ผิวเผือก

เห็น ถาวัลย์ลางลิง แล้วนึกถึง โคลงลิลิตพระลอที่ว่า

ลางลิงลิงลอดไม้           ลางลิง
แลลูกลิงลงชิง               ลูกไม้
ลิงลมไล่ลมติง               ลิงโลด หนีนา
แลลูกลิงลางไล้              ลอดเลี้ยวลางลิง

ลางลิง=ลิงบางตัว
ลางลิง= เรียกเถาวัลย์ชนิดหนึ่ง, บางทีเรียก หมากลิงหรือ กระไดลิง.
ลิงลม=ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Nycticebus coucang ในวงศ์ Lorisidae , นางอาย หรือ ลิงจุ่น ก็เรียก.
ลิงโลด=กระโดดโลดเต้นด้วยความตื่นเต้นดีใจ

ในกาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) ก็ได้มีการกล่าวถึง เถาวัลย์ลางลิง (เปรียบเทียบดูพบว่า เจ้าฟ้ากุ้ง ทรงนิพนธ์เลียนแบบ สำนวนโคลง ลิลิตพระลอ)


หัวลิงหมากลางลิง         ต้นลางลิงแลหูลิง
ลิงไต่กะไดลิง               ลิงโลดคว้าประสาลิง ฯ

หัวลิงหมากเรียกไม้       ลางลิง
ลางลิงหูลิงลิง               หลอกชู้
ลิงไต่กะไดลิง               ลิงห่ม
ลิงโลดฉวยชมผู้           ฉีกคว้าประสาลิง ฯ 

เขียน 28 Jun 2008 @ 21:06 () แก้ไข 29 Jun 2008 @ 13:24, ()


ความเห็น (0)